Kamerové sety - KameroveSety.sk

INFOLINKA: 094 TOPZONE , 0948 679 663
Špecialista na kamerové sety
Počet položiek v košíku: ks. 0,00 € Košík

Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

Funkcie našich setov

 

Systémové menu

Chod DV rekordéra riadi operačný systém Linux, ktorý sa vo všeobecnosti vyznačuje stabilnou prevádzkou, pričom užívateľské prostredie je takmer identické s operačným systémom Windows. Usporiadanie a prostredie menu spadá do kategórie intuitívnych užívateľských prostredí. Ľahká orientácia medzi položkami znamená jednoduché a rýchle nastavenie celého systému. Pre pohyb medzi jednotlivými kategóriami slúži počítačová myš pripojená k DV rekordéru prostredníctvom USB portu. Súčasťou kamerového setu je diaľkové ovládanie, vďaka ktorému je jeho ovládanie a pohyb v menu rýchle a pohodlné.

Sledovanie obrazu cez mobilné telefóny

DV rekordér disponuje ethernetovým portom pre jeho priame pripojenie na internetovú sieť prostredníctvom routera. V sieťových nastaveniach sa zadefinujú IP adresy spolu s údajmi pre vzájomné bezpečné pripojenie a povolí sa prístup cez mobilné telefóny. Priložená aplikácia sa následne nainštaluje do mobilného telefónu alebo ju nainštalujete online a po prihlásení a vyplnení krátkych nastavení je možné okamžité sledovanie reálneho obrazu z bezpečnostných kamier.

Podpora mobilných telefónov pre sledovanie obrazu na diaľku

Pre využívanie služby vzdialeného sledovania obrazu sú vhodné všetky súčasne dostupné mobilné telefóny s operačným systémom Symbian, Windows Mobile, Android a tiež mobilné telefóny iPhone a BlackBerry. Podmienkou je aktivácia dátového balíka služieb u vášho operátora a prístup na mobilný internet.

Nahrávanie záznamu pri detekcii pohybu

Kamerový systém ponúka niekoľko spôsobov nahrávania záznamu. Najvýhodnejší a najčastejšie žiadaný je spôsob nahrávania záznamu pri detekcii pohybu. To znamená, že DV rekordér spustí nahrávanie iba vtedy, keď sa pred kamerou niečo pohne. Takto nastavený kamerový systém ma hneď niekoľko výhod. Predíde sa nahrávaniu tzv. hluchých miest bez pohybu čím sa zvýši rýchlosť vyhľadávania záznamu v prípade nežiadúcej udalosti. Ďalšou výhodou je nezaplňovanie pevného disku zbytočne dlhým a neúčelným záznamom kedy sa nič nedeje a s tým súvisí šetrenie voľného miesta na ňom.

Nepretržité nahrávanie záznamu

Znamená manuálne spustenie nahrávania záznamu z vybraných resp. všetkých kamier a nepretržité zaznamenávanie obrazu až po ručné pozastavenie nahrávania. Takto nastavený kamerový systém má však nevýhodu v tom, že pevný disk sa z dôvodu nepretržitého zaznamenávania obrazu rýchlejšie zapĺňa. Problematika nízkej kapacity pevného disku sa dá vyriešiť voľbou pevného disku s väčšou pamäťou.

Nahrávanie záznamu v presne stanovený čas

Nastavenie umožňuje nahrávanie obrazu z ktorejkoľvek resp. zo všetkých kamier v presne stanovenom časovom intervale. Takto nastavený kamerový systém je efektívny najmä pri potrebe monitorovania priestoru v dobe, keď v ňom majitelia nie sú, napr. počas noci.

Vyhľadávanie nahratého záznamu

Pri vzniknutí nežiadúcej udalosti je najdôležitejšou funkciou vyhľadanie konkrétneho záznamu. Vďaka prehľadnému vyhľadávaču s možnosťou zadefinovania presného resp. približného dátumu a času bude vyhľadanie požadovaného záznamu rýchle a efektívne.

Zálohovanie záznamov

Štandardný a najefektívnejší spôsob ukladania nahratého záznamu predstavuje zapisovanie údajov na vstavaný pevný disk s voliteľnou kapacitou až do 3 TB. Nahrávací box ďalej ponúka možnosť zálohovania údajov kopírovaním na externý disk, resp. pamäťový USB kľúč pripojiteľný k nahrávaciemu zariadeniu cez USB port alebo kopírovaním záznamov priamo do PC.

Pripojenie na monitor

Pre reálne sledovanie obrazu z kamier je potrebné DV rekordér pripojiť na obrazovku. Vďaka video výstupom BNC a VGA je možné pripojiť takmer akýkoľvek počítačový monitor alebo televízor a sledovať tak reálne zábery z kamier. Novinkou je HDMI výstup, ktorým disponujú DV rekordéry PRO.

Nahrávanie so zvukom

Medzi ďalšie funkcie DV rekordéra patrí nahrávanie video záznamu spolu so zvukom. Vďaka audio vstupu je možné pripojiť mikrofón a zaznamenávať tak zvukovú stopu. Mikrofón nie je súčasťou štandardného balenia.

Dĺžka záznamu

Spotreba pamäte a s tým spojené zapĺňanie miesta na pevnom disku je premenlivá a v značnej miere závisí od svetelných podmienok resp. počtu pohybujúcich sa objektov počas nahrávania. Vo všeobecnosti platí, že spotreba pamäte predstavuje 25 až 450 MB za hodinu záznamu. Na pevnom disku s kapacitou 500 GB sa pri kamerovom sete so 4 kamerami a nastaveným nepretržitým chodom nahrávania zmestí záznam s dĺžkou zodpovedajúcou približne 4 dňom.

Bezúdržbový chod kamerového systému

Nastavenie DV rekordéra umožňuje tzv. cyklický zápis záznamu. V prípade povolenej funkcie dochádza pri úplnom zaplnení pevného disku k postupnému vymazávaniu najstarších záznamov a ich nahradzovaniu tými najnovšími. Takto nastavený systém je veľmi výhodný z toho dôvodu, že zaznamenané údaje nie je potrebné zo vstavaného pevného disku presúvať ani vymazávať, čím sa zabezpečí bezúdržbový chod celého systému.