Spotreba pamäte a s tým spojené zapĺňanie miesta na pevnom disku je premenlivá a v značnej miere závisí od svetelných podmienok resp. počtu pohybujúcich sa objektov počas nahrávania. Vo všeobecnosti platí, že spotreba pamäte predstavuje 25 až 450 MB za hodinu záznamu. Na pevný disk s kapacitou 500 GB sa pri kamerovom sete so 4 kamerami a nastaveným nepretržitým chodom nahrávania zmestí záznam s dĺžkou zodpovedajúcou približne 4 dňom. Výhodné je zvoliť si nastavenie nahrávania záznamu iba pri detekcii pohybu, t. j. spustení nahrávania práve vtedy, keď sa pred ňou čokoľvek pohne. Predíde sa tým nahrávaniu tzv. hluchých miest bez pohybu, čím sa šetrí miesto na pevnom disku a dĺžka záznamu sa tým pri kamerovom sete so 4 kamerami a 500 GB pevným diskom môže predĺžiť na 6 a viac dní.