Áno. Pri zapájaní kamerového systému si skutočne vystačíte sami. Ako prvé je potrebné premyslieť si vhodné umiestnenie kamier do snímaného priestoru a tiež polohu DV rekordéra, do ktorého je nutné viesť káble z každej kamery. Istá miera manuálnej zručnosti sa vyžaduje pri bezpečnom uchytení kamier na stenu.