Nastavenie DV rekordéra umožňuje tzv. cyklický zápis záznamu. V prípade povolenej funkcie dochádza pri úplnom zaplnení pevného disku k postupnému vymazávaniu najstarších záznamov a ich nahradzovaniu tými najnovšími. Takto nastavený systém je veľmi výhodný z toho dôvodu, že zaznamenané údaje nie je potrebné zo vstavaného pevného disku presúvať ani vymazávať, čím sa zabezpečí bezúdržbový chod celého systému.