Pre využívanie služby vzdialeného sledovania obrazu sú vhodné všetky súčasne dostupné mobilné telefóny využívajúce operačný systém Symbian, Windows Mobile, Android a tiež mobilné telefóny iPhone a BlackBerry. Podmienkou je aktivácia dátového balíka služieb u vášho operátora a prístup na mobilný internet. Do mobilného telefónu je nutné nainštalovať aplikáciu pre vzdialené sledovanie a nastaviť základné parametre prístupu. Všetky dôležité informácie a postupy sa dočítate v podrobnom užívateľskom manuáli dodaným s kamerovým systémom.