Najdôležitejšia funkcia každého kamerového systému je práve vyhľadávanie záznamu, ktorý vznikol v konkrétnom alebo približnom čase a dátume. Menu DV rekordéra je prehľadné a k nahratým záznamom sa tak dostanete jedným kliknutím. Vďaka prehľadnému vyhľadávaču s možnosťou zadefinovania presného resp. približného dátumu a času sa k požadovanému záznamu dostanete takmer okamžite. Podrobný postup ako si vyhľadať záznam v DV rekordéri nájdete v užívateľskom manuáli.